School Program Feature: Lärstudion

In this feature, we chat with Birgitta Henriksson, Principal of Krusboda skola in the municipality of Tyresö, about their special program “Lärstudion”.

“Här arbetar vår skolhund med idrott och motoriska övningar. Hunden visar för eleverna. Det är att balansera på ett ben och att stå stilla på en plint.” -Birgitta Henriksson, Krusboda Skola

THRIVE Nordics: When was Lärstudion founded?

Birgitta: The learning studio started in August 2019 here at Krusboda school. However, there has been a learning studio in the municipality for about three years.

THRIVE Nordics: Who is Lärstudion for?

Birgitta: The learning studio is a special adaptation for students in need of special support.

THRIVE Nordics: We learned about your program through a mother whose child goes there.  They spoke very highly of the program and have positively life changing it has been for their child.  Can you share more about the success of your program for children and their families?

Birgitta: Students who need more educators during their school day can be offered it. At present we have 9 students and 5 staff. We have three classrooms with age division. Up to four students and two educators work in each classroom. In the Learning Studio, students in grades 1-6 work. There are two teachers with competence for years 1-6. There are four leisure staff. They work throughout the school day. They offer leisure activities in the afternoons.

THRIVE Nordics: We would love to hear more about the therapy dogs as well at the school.  When was the use of therapy dogs implemented and can you share more about how they engage with the children.

Birgitta: Two trained school dogs work here at the school. One of the dogs works full time and one works part time. We sometimes have two “Prao dogs” at school. There are two young dogs who will start training in January next year. Our school dogs go on friend walks with students who need tutor support, they help students with a ‘hemmasittare’ problem to get back to school and they work as a reading dog to help students develop their reading. When students read to the dogs, they relax and always have a neutral recipient. We started with reading dogs at school 1½ years ago.

We see that our dogs have a high added value for school students.

School Therapy Dog

På Svenska

Lärstudion startade augusti 2019 här på Krusboda skola. Dock har lärstudio funnits i kommunen sedan ungefär tre år. Lärstudion är en särskild anpassning för elever i behov av särskilt stöd.

Elever som behöver fler pedagoger under sin skoldag kan erbjudas det. I dagsläget har vi 9 elever och 5 personal. Vi har tre klassrum med åldersindelning. I varje klassrum arbetar upp till fyra elever och två pedagoger. I Lärstudion arbetar elever i årkurs 1-6. Det arbetar två lärare med kompetens för år 1-6. Det finns fyra fritidspersonal. De arbetar under hela skoldagen. De erbjuder fritidsverksamhet under eftermiddagarna.

Här på skolan arbetar två utbildade skolhundar. En av hundarna arbetar heltid och en arbetar deltid. Vi har ibland två ”Prao-hundar” på skolan. Det är två unghundar som ska börja utbildas i januari nästa år. Våra skolhundar går kompispromenader med elever som behöver kuratorsstöd, de hjälper elever med en hemmasittarproblematik att komma tillbaka till skolan och de arbetar som läshund för att hjälpa elever att utveckla sin läsning. När elever läser för hundarna slappnar de av  och har alltid en neutral mottagare. Vi startade med läshundar på skolan för 1½ år sedan.

Vi ser att våra hundar har ett högt mervärde för skolan elever.